Category: museum

Seminarium: The Virtual Museum med Johan Eriksson och Per Widén

Seminarium från 20/11 2017 med Johan Eriksson och Per Widén, Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Language: Swedish

Workshop – forska på och berika digitala samlingar

Är du forskare eller museiintendent och vill få bättre förståelse för hur forskning kan berika ett museums digitala samling? I sådana fall får du inte missa Riksantikvarieämbetets och Digital Humaniora Uppsala universitets workshop den 10-12 juni. Workshoppen kommer innehålla inspirerande exempel, praktiska råd och inte minst grupparbeten där forskare och museipersonal får möjlighet att tillsammans […]