Category: digital art history

Workshop – forska på och berika digitala samlingar

Är du forskare eller museiintendent och vill få bättre förståelse för hur forskning kan berika ett museums digitala samling? I sådana fall får du inte missa Riksantikvarieämbetets och Digital Humaniora Uppsala universitets workshop den 10-12 juni. Workshoppen kommer innehålla inspirerande exempel, praktiska råd och inte minst grupparbeten där forskare och museipersonal får möjlighet att tillsammans […]

Uppsala University joins DARIAH EU as cooperating partner

By Karolina Andersdotter, Digital Methods Librarian, Uppsala University Library. In the end of May 2019 Uppsala University was appointed Cooperating Partner of DARIAH EU. DARIAH stands for Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities and is a pan-european infrastructure for arts and humanities scholars working with computational methods. DARIAH EU consists of 17 member […]

Art history in digital humanities: where an “X marks the spot” in time and space

A guest  interview with Stuart Dunn, by Dr. Zeta Xekalaki, reposted here with the permission of Archaeology and the Arts Magazine Digital humanities as a trend has been central in modern scholarship, including art history. The extraordinary development of digital methods and applications aiming in representing, mapping and preserving data seems to change heritage and […]