Category: categorisation

Workshop – forska på och berika digitala samlingar

Är du forskare eller museiintendent och vill få bättre förståelse för hur forskning kan berika ett museums digitala samling? I sådana fall får du inte missa Riksantikvarieämbetets och Digital Humaniora Uppsala universitets workshop den 10-12 juni. Workshoppen kommer innehålla inspirerande exempel, praktiska råd och inte minst grupparbeten där forskare och museipersonal får möjlighet att tillsammans […]

Towards mining the history of the active patient – an ongoing pilot study

By Ylva Söderfeldt, Department of History of Ideas, Uppsala University Patient organizations are today available for any illness. They range from small, informal self-help networks to large, well-funded associations. Although they possess quite significant power, as intermediaries between patients and healthcare providers for instance, or as lobbyists in the political sphere, they have been mostly […]