Category: arts and humanities

Workshop – forska på och berika digitala samlingar

Är du forskare eller museiintendent och vill få bättre förståelse för hur forskning kan berika ett museums digitala samling? I sådana fall får du inte missa Riksantikvarieämbetets och Digital Humaniora Uppsala universitets workshop den 10-12 juni. Workshoppen kommer innehålla inspirerande exempel, praktiska råd och inte minst grupparbeten där forskare och museipersonal får möjlighet att tillsammans […]

Towards mining the history of the active patient – an ongoing pilot study

By Ylva Söderfeldt, Department of History of Ideas, Uppsala University Patient organizations are today available for any illness. They range from small, informal self-help networks to large, well-funded associations. Although they possess quite significant power, as intermediaries between patients and healthcare providers for instance, or as lobbyists in the political sphere, they have been mostly […]

Uppsala University joins DARIAH EU as cooperating partner

By Karolina Andersdotter, Digital Methods Librarian, Uppsala University Library. In the end of May 2019 Uppsala University was appointed Cooperating Partner of DARIAH EU. DARIAH stands for Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities and is a pan-european infrastructure for arts and humanities scholars working with computational methods. DARIAH EU consists of 17 member […]